Teknik möter kultur

OffCircle är ett dynamiskt, energiskt och problemlösande företag.  
Vårt arbete kännetecknas av teoretisk stringens, teknisk kreativitet,
språklig elegans och visuell intensitet. Vi är skickliga. Vi är trevliga.