Webbutveckling

OffCircle erbjuder utveckling och underhåll av webbapplikationer. Vår fokus ligger på det komplicerade, det komplexa, det kluriga, och vi löser många problem som gängse webbyråer inte klarar, ty OffCircle är inte en webbyrå.

Vi anlitas för att rätta andras fel eller uppgradera befintliga applikationer, allt från e-handelslösningar och stora databasstyrda system till interaktiva rapporter och webbplatser för mindre företag. Vi har expertis inom flera populära CMS och skräddarsyr speciallösningar utifrån specifika önskemål. Bland våra kunder finns KTH, Chalmers och Swerea IVF.

Under årens lopp har vi utvecklat effektiva strategier och egna tekniska hjälpmedel för problemlösning och felfri programmering.

Säger andra att en viss lösning inte är möjlig? Fråga oss istället!

Vi finns i Gothiahuset: Regnbågsgatan 8 B, 417 55 Göteborg.
Telefon: 031-22 11 27.
Mejl: info@offcircle.se.
Webb: www.offcircle.se.